Category: שאל את הרב

28

ינו2016

נושא השאלה

5    
גוף השאלה: עמותת "נצח יהודה" מעניקה ממד רוחני והלכתי לשירות הצבאי על ידי תמיכה בחיילים יראי-שמיים במסגרת תורנית ושומרת מצוות ומאפשרת לכל חייל החפץ בקיום אורח חיים חרדי בתוך הצבא לעשות זאת במסגרת מסלולי "נצח יהודה" השונים, תוך שהיא מסייעת לו להפוך את שירותו הצבאי למנוף-פיתוח אישי ותורני.
ינואר 28, 2016admin