סיוע לחיילים חרדים בודדים

מה יכול להיות יותר מספק, הן לגוף והן לנפש, מיציאה לחופשה בבית מאיר פנים בתום תקופת אימונים מפרכת
או פעילות מבצעית מסוכנת ושוחקת? לצערנו, חיילים חרדים רבים אינם זוכים לכך.

מתגייסים רבים מגיעים ארצה מחו"ל בגפם והם בודדים בישראל. אחרים אינם רצויים יותר בבית משפחתם מהרגע שבו התגייסו לצה"ל. לעיתים, צה"ל אינו מכיר בחלק מהחיילים הללו כ'חיילים בודדים' לאור העובדה כי יש להם משפחה בארץ ומכיוון שלעתים נשמר קשר מסוים – גם אם רק טלפוני ומזדמן – בין החייל להוריו. כך או אחרת, הצעירים הללו זקוקים למקום שישמש להם בית בעת החופשות מהצבא. אב הבית המועסק על ידינו, אחראי לטיפול בדירות לחיילים בודדים ששוכרת ומפעילה העמותה. דירות אלו מיועדות לחיילים שאינם יכולים לגור בבית.